TỦ ĐÔNG

1. PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TỦ ĐÔNG RIÊNG:

 

2. BÁO GIÁ CHO THUÊ ĐIỆN LẠNH:

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lượng tủ đã được đặt hết sẽ được Ngọc Bình thông báo đến quý khách hàng theo thời gian cập nhật để quý khách hàng có thể chủ động chọn nhiều mẫu tủ phù hợp.

Rất mong nhận được sự hợp tác với Quý công ty.

Mọi chi tiết xin liên hệ ĐT: 08 39 300 456 / Mr Bình 0903911987