Kế hoạch tổ chức hội thảo Vietfish 2018

PLAN FOR CONFERENCES IN THE FRAMEWORK OF VIETFISH 2018

Venue: Saigon Exhibition & ConventionCenter (SECC), 799 Nguyen Van Linh, Dist. 7,  HCMC, Vietnam

Time22nd, 23rd, 24th August 2018

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2018

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) - Số 799 Nguyễn Văn Linh, Q. 7, TP.HCM.

Thời gian: Ngày 22, 23, 24 tháng 8 năm 2018

Chi tiết đăng ký xin vui lòng liên hệ:

Chị Nguyễn Trang; email: nguyentrang@vasep.com.vn

Hoặc xem tại: www.vietfish.com.vn;  www.vasep.com.vn

Program details and registration please contact:

Ms Trang Nguyen; Email: nguyentrang@vasep.com.vn

Or visit us at: www.vietfish.com.vn;  www.vasep.com.vn