Kế hoạch tổ chức Hội thảo tại VIETFISH 2019 (29-31/8/2019)

 

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2019

PLAN FOR CONFERENCES IN THE FRAMEWORK OF VIETFISH 2019

 1. Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) - Số 799, Nguyễn Văn Linh, Q.7, TP.HCM

       Venue: Saigon Exhibition & ConventionCenter (SECC), 799 Nguyen Van Linh str, Dist.7, HCMC, Vietnam

 1. Thời gian: Ngày 29-30-31 tháng 8 năm 2019

        Time: 29th, 30th, 31st August 2019

 

No.

Conferences – Organizers

Hội thảo – Đơn vị tổ chức

Time – Venue

Thời gian – Địa điểm

Content 

Nội dung

Speakers/ Experts

Chuyên gia

BUỔI 1 - CHIỀU 29/8/2019 (14h00 - 16h00)  August 29th 2019 (14:00-16:00)

 

1

Introduction to SEAFOOD TASK FORCE

GIỚI THIỆU NHÓM CÔNG TÁC THỦY SẢN TOÀN CẦU

 

Co-organizers:

STF &  IDH

 

Supported by VASEP

 

14h00-16h00

 

Sunflower A Meeting room

 

Language: Vietnamese and English

 • Introduction STF: How it works?
 • Giới thiệu STF và cách thức hoạt động.

STF Representative

Đại diện SFT

 • Presentation of retailer about the member in STF: what do they expecting in the seafood products/supply chain
 • Trình bày của nhà bán lẻ (thành viên STF): Nhà bán lẻ mong đợi gì trong chuỗi cung ứng thủy sản

Walmart/Costco/Ahold Delhaize representatives

 

THÀNH 

Costco representatives

Đại diện Costco 

 

 • Presentation of feed enterprises companies on how the sector work
 • Trình bày của các doanh nghiệp thức ăn thủy sản về cách thức hoạt động của ngành

Feed company representatives

 

 

Đại diện đơn vị thức ăn thủy sản.

 • Q&A, Discussion.
 • Thảo luận

All participants

Tất cả hội thảo. 

 

2

Traceability Solutions for Seafood Supply Chain

 

GIẢI PHÁP TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CHUỖI CUNG ỨNG THỦY SẢN

 

Co-organizers:

 • VASEP
 • IDH
 • VINAFIS
 • D-FISH

14h00-16h00

 

  Sunflower B Meeting room

 

Language: Vietnamese and English

 • Traceability Solutions for Seafood Supply Chain
 • Giải pháp truy xuất nguồn gốc cho chuỗi cung ứng thủy sản.

Mr. Bui Huy Binh, CEO TraceVerified

Th.s Bùi Huy Bình, Giám đốc Điều Hành, TraceVerified

 

Dr. Nguyen Thi Hong Minh, Chairwoman TraceVerified.

TS. Nguyễn Thị Hồng Minh – Chủ tịch TraceVerified

 • Importance of Traceability and Transparency in Aquaculture Supply Chains
 • Tầm quan trọng của truy xuất nguồn gốc và tính minh bạch trong chuỗi cung ứng nuôi trồng thủy sản.

Mr. Blake Harris – Manager, Aquaculture Traceability

World Wildlife Fund

Ông Blake Harris, Giám đốc – Truy xuất nguồn gốc NTTS - WWF

 • Traceability Solutions for Seafood processing production
 • Giải pháp truy vết cho quy trình sản xuất thủy hải sản.

Mr. Nuttapong Faungfupong Business Area Manager of METTLER TOLEDO

Ông. Nuttapong Faungfupong,  Giám Đốc kinh doanh,  METTLER TOLEDO

 • Q&A, Discussion.
 • Thảo luận

All participants

Tất cả hội thảo. 

BUỔI 2 - SÁNG 30/8/2018 (9h30 - 11h30) 2nd session – August 30th 2019 (9:30 – 11:30)

 

3

How to Control Certified Products

 

LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIỂM SOÁT CÁC SẢN PHẨM CHỨNG NHẬN

Co-organizers:

 • VASEP
 • ASC
 • GLOBAL G.A.P

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9h30-11h30

 

 

Convention room B

 

Language: Vietnamese and English

 • Health and environmental labels of seafood products: consumers' beliefs and willingness to pay
 • Nhãn chứng nhận của sản phẩm thủy sản: Niền tin và sự sẵn lòng chi trả của người tiêu dùng.

Dr. Thong Tien Nguyen,

Synesta Denmark

TS. Nguyễn Tiến Thông,  Synesta Denmark

 • How to control certified products
 • Làm thế nào để kiểm soát các sản phẩm chứng nhận

Ms.Anne-Laurence Huillery, Programme Assurance Manager / Vietnam, Aquaculture Stewardship Council

Bà  Anne-Laurence Huillery, Quản lý chương trình đảm bảo tại Việt Nam, ASC.

 • Integrity program of GLOBALG.A.P. in aquaculture sector
 • Chương trình đánh giá tính minh bạch của sản phẩm sau khi được chứng nhận GLOBALG.A.P

Dr. Pham Viet Anh

Technical Key Account Manager responsible for ASEAN region, GLOBAL G.A.P

TS. Phạm Việt Anh

Phụ trách kỹ thuật khu vực Đông Nam Á , GLOBALG.A.P.

 • Q&A, Discussion.
 • Thảo luận

All participants

Tất cả hội thảo. 

4

Business Forum: “Prospect of INDONESIA-VIETNAM Fishery Cooperation”

DIỄN ĐÀN: TRIỂN VỌNG HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN VIỆT NAM – INDONESIA

Co-organizers: EMBASSY OF THE REPUBLICOF INDONESIA HANOI; VASEP; D-FISH

9h00-11h30

 

 

Convention room A

 

Language: Vietnamese and English

 • Đại diện Đại sứ Quán Indonesia
 • Representative from Embassy of the republic of Indonesia HaNoi
 • Đại diện Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia.
 • Representative from Ministry of Marine and Fishery Indonesia
 • Đại diện Hiệp hội VASEP
 • Representative from VASEP
 • Đại diện DN Indonesia
 • Representative from Indonesia enterprises
 • Kết nối DN Việt Nam – Indonesia.
 • Business Matching VietNam - Indonesia

BUỔI  3 - CHIỀU 30/8/2019 (14:00-16:00) – 3rd session - August 30 th 2019 (14:00-16:00)

 

 

5

Seafood Labor Resource & Social Responsibilities

 

 

TÀI NGUYÊN LAO ĐỘNG THỦY SẢN VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI

 

Co-organizers:

 • VASEP
 • ILO

 

14:00-16:00

 

 

   Dahlia Room

 

 

 

Language: Vietnamese

 • CoC  for the Fisheries Industry: child labor &  the minimum working age under ILO  Convention ILOC138
 • Bộ quy tắc ứng xử cho ngành thủy sản: lao động trẻ em & tuổi lao động tối thiểu theo công ước ILO C138.

Ms. Tra. Huong Nguyen

ILO’s Expert

Bà Nguyễn Hương Trà, Chuyên gia cao cấp ILO

 • Labor and Social Responsibility: Opportunity for seafood exporters. Share from the largest Retail Group – Loblaw
 • Lao động và Trách nhiệm xã hội: cơ hội cho các nhà xuất khẩu thủy sả: Chia sẻ từ tập đoàn Bán lẻ Loblaw

Mr. Hoàng Minh Vượng –  Loblaw Social Compliance Manager, reponsible for Vietnam & Cambodia.

Ông Hoàng Minh Vượng, Giám đốc quản lý vấn đề trách nhiệm xã hội của LobLaw tại Việt Nam và Campuchia.

 • Q&A, Discussion.
 • Thảo luận

All participants

Tất cả hội thảo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Vietnam Shrimp and Fisheries: How could improve value creation

 

NGÀNH TÔM VÀ THỦY SẢN VIỆT NAM: LÀM THẾ NÀO ĐỂ CẢI THIỆN & NÂNG CAO GIÁ TRỊ

 

Organizer:

 • VASEP

 

14h00-16h00

 

Convention room B

 

Language: Vietnamese and English

 • Opportunities and challenges of Vietnamese shrimp in the US and EU market
 • Ưu thế và thách thức của Tôm Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ và EU.

Dr. Ho Quoc Luc, Former Chairman of VASEP,  Chairman of FIMEX VN

TS. Hồ Quốc Lực, Nguyên Chủ tịch VASEP, Chủ tịch FIMEX VN.

 • Global shrimp market: Trends and Opportunities 
 • Thị trường tôm toàn cầu: Xu hướng và triển vọng

Dr. Thong Tien Nguyen,

Synesta Denmark

TS. Nguyễn Tiến Thông,  Synesta Denmark

 • Antimicrobial Resistance (AMR), Antibiotics and Aquaculture: Lessons Learned from the West - A Comprehensive Supply-Chain
 • Kháng thuốc (AMR), kháng sinh và nuôi trồng thủy sản: Bài học kinh nghiệm từ phương Tây – Chuỗi cung ứng toàn diện

Mr. Carson Roper, Consultant indépendant en France

 

Ông Carson Roper, Chuyên gia tư vấn độc lập tại Pháp.

 

 • Vietnam fisheries and how that could improve value creation - some comparison with Iceland
 • Ngành thủy sản Việt Nam và cách thức cải thiện việc tạo ra giá trị - một vài so sánh với  Iceland

Dr. Ögmundur Knútsson

Uni. Aqureyri, Iceland

 

 

TS. Ogmundur Knútsson

ĐH Akureyri, Iceland

 • Q&A, Discussion.
 • Thảo luận

All participants

Tất cả hội thảo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi tiết chương trình và đăng ký, xin vui lòng liên hệ:

Anh Nguyễn Ngọc Hòa; Tel: 0243.7715055 (211); Mobil: 0989.618.724; Email: ngochoa@vasep.com.vn

Hoặc xem tại: www.vietfish.com.vn và  www.vasep.com.vn

For registration, please contact: Mr. Nguyen Ngoc Hoa - Tel: +84.24.37715055 (211); Email: ngochoa@vasep.com.vn

Or visit us at: www.vietfish.com.vn; www.vasep.com.vn