HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2017 (1)

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO TRONG KHUÔN KHỔ HỘI CHỢ VIETFISH 2017

PLANS FOR CONFERENCES IN THE FRAMEWORK OF VIETFISH 2017

1.       Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) - Số 799 Nguyễn Văn Linh, Q. 7, TP.HCM

                Venue: Saigon Exhibition & Convention Center (SECC), 799 Nguyen Van Linh, Dist. 7,  HCMC, Vietnam

2.      Thời gian: Ngày 29, 30, 31 tháng 8 năm 2017

               Time: 29th, 30th, 31st August 2017

 

STT

No.

Chương trình - Tổ chức

 

Conferences - Organizers

Thời gian -

Địa điểm

Time - Venue

Nội dung

 

Content 

Chuyên gia

 

Speakers/ Expert

BUỔI 1 - CHIỀU 29/8/2017 (14h00 - 16h00)  - 1stsession – August 29th 2017 (14:00-16:00)

 

1

Nhu cầu Tôm thế giới và khả năng cung cấp của Việt Nam

 

Global shrimp demand and Vietnam’s supply capacity

 

Đồng Tổ chức:

−  Tổng cục Thủy sản

−  VASEP

Co-organizers:

−  Directorate of Fisheries (D-FISH)

−  VASEP

 

14h00-16h00

 

 

Hội trường B

Hall B

 

 

Language: Vietnamese and English

 

Nhận định thị trường tôm thế giới và khoảng cách cung - cầu.

Identify the global shrimp market and supply-demand gap. 

Ông Johan Suryadarma - Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản Đông lạnh Indonesia

 Mr.Johan Suryaderma - Chaiman at Indonesia Frozen Seafood Association

Nhu cầu tôm thế giới đến 2025 và các thách thức đặt ra.

Global demand for shrimp by 2025 and challenges

Ông Carson Roper - Chuyên gia thị trường EU.

 Mr. Carson Roper - EU market expert

Khả năng cung ứng tôm của Việt Nam. Vietnam’s shrimp supply capacity

TS. Phạm Anh Tuấn - nguyên Phó Tổng Cục trưởng, TCTS

Dr. Pham Anh Tuan – Former Deputy General Director  of  Directorate of Fisheries (D-FISH)

2

Thị trường thủy sản EU: Những góc nhìn về triển vọng xuất khẩu

EU Seafood Market: The eyes from export product perspective

 

 

Đồng Tổ chức:

−  VASEP

−  Dự án EU-MUTRAP

−  Flanders Investment & Trade

 

Co-organizers:

−  VASEP

−  EU-MUTRAP Project

−  Flanders Investment & Trade

 

 

14h00-16h00

 

 

 

 

Hội trường A

Hall A

 

 

 

Language: Vietnamese and English

 

Triển vọng xuất khẩu thủy sản vào thị trường EU - Góc nhìn từ chuyên gia EU

 

Prospects for Vietnam’s seafood exports to the EU - Perspectives from EU experts

GS. Claudio Dordi - Trưởng nhóm Tư vấn kỹ thuật, Dự án EU-MUTRAP

Prof. Claudio Dordi - TA Team Leader, European Trade Policy and Investment Support Project (EU-MUTRAP)

Triển vọng XK thủy sản vào thị trường EU - Góc nhìn từ nhà nghiên cứu 

Prospects for Vietnam’s seafood exports to the EU - Perspectives from Researchers

TS. Nguyễn Tiến Thông - Giáo sư phụ tá tại ĐH Nam Đan Mạch, chuyên gia Kinh tế-marketing thủy sản

Dr. Thong Tien Nguyen - Assistant Professor at the University of Southern Denmark, economist, seafood marketing.

Ý tưởng về Trung tâm thương mại thủy sản tại thị trường EU cho các DN XK Thủy sản Việt Nam

The idea of seafood trading center in the EU for Vietnam’s seafood exporters

 

Ông Wouter VANHEES - Tham tán TM & Đầu tư của vùng Flanders tại Việt Nam

Mr. Wouter VANHEES - Trade and Investment Counsellor of Flanders Investment & Trade in Vietnam

BUỔI 2 - SÁNG 30/8/2017 (9h30 - 11h30) - 2nd session – August 30th 2017 (9:30 – 11:30)

 

3

Thị trường Thủy sản Trung Quốc: Tiềm năng cung cấp của Việt Nam

 

China Seafood Market: Potential for Vietnam’s Supply

 

 

Tổ chức: VASEP

 

Organizer: VASEP

 

9h30-11h30

 

 

 

 

Phòng họp 2B

Meeting room 2B

 

 

 

Language: Vietnamese and English

 

 

Tiềm năng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc: Cơ hội - thách thức và các đề xuất.

Export potential of Vietnam’s seafood to China: Opportunities - challenges and recommendations

VASEP

Làm thế nào để tăng trưởng xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Trung Quốc

How to boost Vietnam seafood exports to China

     Cục XNK, Bộ Công Thương

Import – Export Department, Ministry of Industry and Trade

Xu hướng tiêu dùng thủy sản tại thị trường Trung Quốc

 

Trend in seafood consumption in China

     TS. YANG YONG - Chủ tịch Guangzhou Nutriera Biotechnology Co., Ltd. 

Dr. Yang Yong, Chairman of Guangzhou Nutriera Biotechnology Co., Ltd.

4

Chứng nhận tự nguyện: Làm thế nào để trở thành giấy thông hành cho thương mại XNK thủy sản

 

Voluntary Certification: How to become “Visas” for seafood im-export

 

Đồng Tổ chức:

−     Tổng cục Thủy sản

−     VASEP

Co-organizers:

−  Directorate of Fisheries (D-FISH).

−  VASEP

 

9h30-11h30

 

 

 

 

 

 

Hội trường A

Hall A

 

 

 

Language: Vietnamese and English

 

 

 

Xu hướng yêu cầu dán nhãn chứng nhận thủy sản ở các thị trường

Trends in the requirement on seafood certification labels in markets       

Ông Huỳnh Quốc Tịnh - Điều phối Chương trình Thực phẩm và NTTS, WWF-Việt Nam

Mr. Huynh Quoc Tinh - Programme Coordinator – Food Practice and Aquaculture, WWF–Vietnam

Góc nhìn từ chứng nhận VIETGAP

Views from VIETGAP certification

Tổng Cục Thủy sản

Directorate of Fisheries (D-FISH).

Góc nhìn từ chứng nhận BAP

Views from BAP certification

Ths. Nguyễn Thị Thanh Bình, Điều phối viên quốc gia (Việt Nam), Đại diện GAA

Ms. Nguyen Thi Thanh Binh Country Coordinator (Vietnam),  Representative of GAA

Góc nhìn từ chứng nhận GlobalG.A.P  

Views from Global G.A.P certification

Bà Valeska Weymann,  Chuyên gia cao cấp / Lĩnh vực kỹ thuật Nuôi trồng Thủy sản GLOBALG.A.P.

Ms Valeska Weymann, Senior Expert / Technical Key Account Aquaculture GLOBALG.A.P. 

Góc nhìn từ chứng nhận ASC 

Views from ASC certification

Bà Esther Luiten, Đại diện ASC

Ms. Esther Luiten, ASC Representative

5

Tăng cường quản lý IUU trong chuỗi cung cấp hải sản

How to improve IUU management in seafood supply chain

 

Đồng Tổ chức:

−  Tổng cục Thủy sản

−  VASEP

Co-organizers:

−  Directorate of Fisheries (D-FISH)

−  VASEP

 

9h30-11h30

 

 

 

Hội trường B

Hall B

 

 

Language: Vietnamese and English

 

Các yêu cầu đảm bảo IUU trong giám sát nhập khẩu thủy sản vào Hoa Kỳ

IUU requirements for supervising seafood imports into the U.S.

VASEP  

 

Xây dựng và thực thi IUU tại Thái Lan: Kinh nghiệm và bài học

Develop and implement IUU in Thailand: Experiences and lessons

Tổng cục Thủy sản Thái Lan

Thailand Department of Fisheries

Xây dựng và thực thi IUU tại Việt Nam để đáp ứng tăng trưởng XKTS vào EU và Mỹ 

Develop and implement IUU in Vietnam to meet the growth of seafood exports to the EU and the U.S.

Bà Nguyễn Thị Trang Nhung, Phó Vụ trưởng, Vụ Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế, Tổng cục Thủy sản Việt Nam

Ms. Nguyen Thi Trang Nhung-Deputy Director – Scientific & Technological and International Cooperation Department, Directorate of Fisheries

BUỔI  3 - CHIỀU 30/8/2017 (14:00h - 16:00) – 3rd session - August 30th 2017 (14:00 – 16:00)

 

6

Ghi nhãn Thủy sản: Quan điểm và qui định mới

Seafood labeling: New rule and perspective

 

Đồng tổ chức:

−    VASEP

−    Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Co-organizers:

−  VASEP

−  Directorate for Standards, Metrology and Quality

 

14:00-16:00

 

 

 Phòng họp 2

Meeting room 2

 

 

 

Language: Vietnamese and English

 

Điểm mới trong qui định ghi nhãn hàng hóa (Nghị định 43/2017/NĐ-CP) - Đối với hàng thủy sản

New points in regulations on goods labeling (Decree 43/2017/ND-CP) – in cases for seafood products.

Ông Nguyễn Nam Hải - Phó Tổng Cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ KH&CN)

Mr. Nguyen Nam Hai - Deputy Director of Directorate for Standards, Metrology and Quality

Các yêu cầu qui định ghi nhãn hàng hóa của EU

The EU regulations on goods labeling

Ông Carson Roper - Chuyên gia thị trường EU.

Mr. Carson Roper - EU market expert

  Các yêu cầu qui định ghi nhãn hàng hóa của Hoa Kỳ.

 The US regulations on goods labeling

Ông Russell Statman - Giám đốc Điều hành Registrarcorp

Mr. Russell Statman, Executive Director of Registrarcorp.

7

Thế giới cần cá tra - Một lựa chọn có trách nhiệm

 

The world need pangasius - a responsible choice

 

Đồng tổ chức:

−  Tổng cục Thủy sản

−  VASEP

 

Co-organizers:

−  Directorate of Fisheries (D-FISH).

−  VASEP

 

 

14:00 - 16:00

 

 

Hội trường B

Hall B

 

 

Language: Vietnamese and English

 

Xu hướng sử dụng cá Tra có trách nhiệm môi trường và khả năng cung cấp của Việt Nam.

Trend of consuming pangasius ensuring environmental responsibility and supply capacity of Vietnam   

     Tổng cục Thủy sản

Directorate of Fisheries (D-FISH)

 

Ngành cá tra - thay đổi để đáp ứng kỳ vọng của thị trường

Pangasius industry-from the buyer's view

     Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm - Tổng Giám đốc VINH HOAN CORP.

     Ms. Nguyen Ngo Vi Tam – General Director of  VINH HOAN CORP.

Chiến lược cho Quản trị chuỗi toàn cầu đối với ngành cá tra.

Strategy for Global Supply Chain Management for pangasius industry

TS. Nguyễn Tiến Thông - Giáo sư phụ tá tại ĐH Nam Đan Mạch, chuyên gia Kinh tế-marketing thủy sản

.   Dr. Thong Tien Nguyen - Assistant Professor at the University of Southern Denmark, economist, seafood marketing.

 

 

 

 

 

 

 

<<PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ>>

 

----------------------o0o------------------------

Trân trọng kính mời Quý vị đại biểu tham dự các hội thảo

Chi tiết chương trình và đăng ký xin vui lòng liên hệ:

Anh Nguyễn Ngọc Hòa; Tel: 024 37715055 (211); Mobil: 0989.618.724; Email: ngochoa@vasep.com.vn

Hoặc xem tại: www.vietfish.com.vn;  www.vasep.com.vn;  www.tongcucthuysan.gov.vn

 

Program details and registration please contact: Ms. Ngoc Trinh, email: ngoctrinh@vasep.com.vn

Or visit us at: www.vietfish.com.vn;  www.vasep.com.vn;  www.tongcucthuysan.gov.vn