DÀN DỰNG

*PHIẾU ĐĂNG KÝ LÀM THÊM GIỜ

1. PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀN DỰNG GIAN HÀNG TIÊU CHUẨN:

 

2. PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀN DỰNG GIAN HÀNG NÂNG CẤP:

 

3. PHIẾU ĐĂNG KÝ DÀN DỰNG GIAN HÀNG ĐẶC BIỆT: