CÁ TRA XUẤT KHẨU

Đến với hội chợ Vietfish, sản phẩm được đa dạng hóa trên rất nhiều loại thủy sản, với mũi nhọn là các sản phẩm từ cá tra và cá basa.

Từ những ngày đầu đánh bắt và tiêu thụ, hai loài cá này đã mang ý nghĩ vô cùng to lớn. Trải qua cả quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hai loại sản phẩm này đã có những bước tiến triển thần tốc và mang lại nhiều giá trị kinh tế, giá trị tinh thần vô cùng to lớn cho ngành thủy sản Việt Nam nói chung và ngành thủy sản đồng bằng sông Cửu Long nói riêng.

Cụ thể, chỉ trong thời gian ngắn diện tích nuôi thả tăng trên 10 lần, sản lượng đạt trên 1,4 triệu tấn. Đây là ngành kinh tế quan trọng, thu hút trên 200.000 lao động, hơn 70 cơ sở chế biến phi lê cá tra đông lạnh, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,79 tỷ USD vào năm 2017. Sản lượng cá tra thương phẩm tăng vượt bậc, từ 23.250 tấn năm 1997 tăng lên 1.150.500 tấn trong năm 2013, tăng hơn 50 lần. Sản lượng cá tra năm 2017 đạt 1,25 triệu tấn với diện tích trại nuôi khoảng 6.078 ha.

“Cá tra sống dọc sông Mekong từ thượng nguồn đến hạ nguồn, nhưng diệu kỳ ở chỗ khi dòng nước đổ về Việt Nam thì con cá tra lại đạt chất lượng cao nhất. Vì tế mà trong tâm tưởng tôi, con cá tra chính là tặng vật quý giá của dòng Mekong trao cho người dân nước Việt…” Trích lời bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Vĩnh Hoàn.